Rimage - Garantiebepalingen

Rimage - Garantiebepalingen
Rimage Thermal Publishers Rimage Thermal Publishers

Support - Garantiebepalingen

 

Garantiebepalingen

Algemene garantiebepalingenAlgemene garantiebepalingen
Voor alle Rimage systemen geldt een standaard carry-in garantie van 1 jaar. Onder deze garantie vallen onderdelen, arbeidsloon en retourzending van Rimage naar de klant. Garantie is van toepassing wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert en wanneer deze onder de door de leverancier geadviseerde omstandigheden is gebruikt. Daarnaast mag de aankoopdatum op de factuur van Virtual Vision niet buiten de garantietermijn liggen.


GarantieverlengingRimage On-site service
Voor de Rimage Professional en Producer Disc Publishers is het mogelijk om een On-Site servicecontract af te sluiten. Deze On-Site service kan worden afgesloten voor maximaal vijf jaar. Hierbij kan gekozen worden voor een contract per jaar of een pre-paid contract voor drie of vijf jaar. De On-Site service is een Next-Businessday service en omvat het opheffen van storingen, verrichten van reparaties en vervanging van defecte onderdelen. Mocht een storing niet On-Site op te lossen zijn dan zal een vervangend apparaat beschikbaar worden gesteld.

De Rimage On-Site service biedt u als gebruiker de maximale zekerheid. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen.

Wat valt niet onder de garantieAanvullende garantiebepalingen
Garantie zegels
Het verwijderen, verbreken of beschadigen van op producten aangebrachte garantiezegels, barcodes, product specificaties en dergelijke leidt tot het vervallen van de garantie.

Vervuiling van optical drives
De lezers en de schrijvers van duplicators maken gebruik van optische lenzen. Deze lenzen zijn gevoelig voor vervuiling. Om ook op lange termijn een goede werking van deze drives te garanderen is het belangrijk om vervuiling te voorkomen.

Niet onder de garantie valt;
- Schade ontstaan door: schokken, warmte, vochtigheid, foutieve installatie of verkeerd gebruik.
- Gebruik van de machine anders dan aangegeven in de handleiding.
- Storingen veroorzaakt door andere apparatuur.
- Aanpassen of verwijderen van componenten.
- Slijtage aan gebruiksdelen ontstaan door normaal gebruik van de machine.

Het verwijderen, verbreken of beschadigen van op producten aangebrachte garantiezegels, barcodes, product specificaties en dergelijke leidt tot het vervallen van de garantie.

Copyright ©2001-2023 Virtual Vision, alle rechten voorbehouden.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Wij wijzen u uitdrukkelijk op onze disclaimer en privacy policy. Typefouten alsmede prijswijzigingen voorbehouden.